<<   Solucan Gübresi ile  Kimyasal ve Hayvansal Gübre Mukayesesi  >>
KİMYASAL GÜBRE   SOLUCAN GÜBRESİ
     

Çoğunlukla bir element içerirler yada maksimum iki Element içerirler. Gerekli tüm besinleri Tek tip bir kimyasal gübrede bulmak mümkün değildir.

 

Bitkiler için yeterli miktarda nitrojen,fosfor ve potasyum Ihtiva eder. İçeriği oldukça zengindir.

 
İKİNCİL-ÜÇÜNCÜL BESLEYİCİ İÇERİK
İçermemektedir  

Bitki için yeterli miktarda Kalsiyum(Ca),Magnezyum(Mg)ve Sülfür(S) içermektedir.

İçermemektedir  

Bitki için yeterli miktarda Çinko(Zn), Boron(B), Manganez(Mn), Demir(Fe), Bakır(Cu), Molyodenum(Mo) Klor(Cl)Içerir.

     
PH ORANI

Her kullanışta toprağın Ph dengesini biraz daha bozarak Tuzlanmayı ve alkali özelliğini artırır.

 

Toprağın Ph dengesini korumaya yardımcı olur ve tuzlanma ile alkali özelliğin kontrolünü sağlar.

     
ORGANİK KARBON

İçermemektedir.

 

Çok yüksek miktarda organik karbon ve humus içereriri.

     
SU TUTMA KAPASİTESİ
İçermemektedir.  

Kendi ağırlığının 10 katına kadar su tutma kapasitesi vardır.Toprağın su tutma kapasitesini artırır ve % 30’a varan su tasarrufu sağlar.

     
TOPRAK DOKUSU
Toprağın dokusunu bozarak havalandırma özelliğini yok etmesini sağlar.   Toprağın dokusunu zenginleştirerek hava almasını sağlar.
     
YARARLI BAKTERİ

Biyolojik aktivasyonu yok ederek verimliliği her kullanımda biraz daha azaltır. Her seferinde toprağı güçsüzleştiriri. Sonraki ekimde daha fazla kimyasal kullandırır.

 

Çok yüksek miktarda biyolojik aktivasyon barındırır, bu şekilde düzenli bir kullanımdan sonra her ekimde daha az gübreleme gerekecektir.

     
ÜRÜN
Üründe doğal bir koku ve lezzet bulunmaz.   Ürünler tamamıyla %100 organik olarak yetişir..
     
HAYVAN GÜBRESİ   SOLUCAN GÜBRESİ
ÖZELLİKLER
Katı ve sıvı hayvan dışkısıdır. Bitkilerin ihtiyacı olan makro ve mikro elementleri, potansiyel olarak içerir. Bol miktarda ot tohumu, bitkiyi hasta edecek mikro organizmalar içerir.   Solucanların organik atıkları veya hayvan dışkılarını işlemesi sonucu ortaya çıkan üründür. Toprağın ihtiyacı olan, doğal yaşamsal maddeler içerir. Humik maddeler hayvan gübresinden 4-8 kat daha fazladır. Tamamen bitkilere yararlı biyolojik aktif maddeler içerir. Nemi uzun süre tutar ve gerektikçe bitkiye aktarır. Zararlı mikro organizmalar, ot tohumları, parazit yumurtaları ve diğer hastalık yapıcı maddeler içermez
     
KULLANIM
Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve çiçekli süs bitkilerinde organik gübre olarak toprağın verimini artırmak (toprağı canlandırmak) için kullanılır   Organik gübre olarak doğrudan veya çürütülerek kullanılır.
UYGULAMA
İçinde bulunabilecek ve toprağa zarar verebilecek ot tohumları, parazit yumurtaları, mikro organizmalar, ağır metaller, hasta hayvanları tedavide kullanılan ilaç kalıntıları mutlaka kontrol ettirilmelidir. Taze dışkı kesinlikle kullanılamaz, bekletilerek yanması sağlanmalıdır. Her yıl toprağa 3-4 ton/da uygulanmalıdır   Kullanımında sınırlama yoktur. Diğer organik gübrelere oranla oldukça az miktarda uygulanır. Toprağa etkisi 3-5 yıl devam eder. Kesin kullanım miktarı ve zamanı yoktur. Bitkinin tohum ekiminden ürün vermesine kadar her dönemde uygulanabilir, ürün verimini ve kalitesini artırır. Toprağa dengeli karıştırılması etkisini azami artırır. Özelliklerini aşırı soğuklarda toprağın donması nedeniyle bile kaybetmez
TOPRAK VE ÇEVRE
Faydalı mikro florların faaliyetlerini aktifleştirir. İçindeki organik maddelerle toprağı zenginleştirir, humus oranının artmasına katkıda bulunur ve verimi artırır. Toprağa çok miktarda ot tohumları, hastalık yapıcı mikro organizmalar, parazit yumurtaları ve ağır metaller karışmasına neden olur. Besleyici maddelerin bir kısmı, yağmur veya sulama suyuna karışarak akıp gitmekte ve çevreyi kirletmektedir.   Topraktaki mikro organizmaları daha aktif hale getirir. Toprağın mikrobiyolojik zenginliğini yeniden oluşturur. Toprak; çözünür mineral maddeleri ve nemi daha iyi tutar, sulama miktarı % 40 azalır. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını, atmosferi ve toprağı kirletmesi kesinlikle mümkün değildir. Doğal solucan miktarını artırır. Bitkiyi besleyici madde rezervini ve toprağın doğal verimliliğini artırır.
BİTKİ
Bitkiyi besleyici maddeler sağlar, büyüme ve gelişimini hızlandırır. Toprağa karışan gübrenin içten yanması sonucu bitkinin köklerini yakarak ölümüne neden olur. Bitkilerin çeşitli hastalıklara yakalanma derecesini artırır.   Temel vitaminler, aminoasitler, enzimler, hormonlar ve büyüme uyarıcılarıyla tam bir dengeli beslenme sağlar. Hastalıklara karşı bağışıklığını artırır. Bitkiye, toprak stresine, zararlılara, değişken iklim şartlarına ve toprağın olumsuz etkilerine karşı direnç kazandırır. Hızlanan ve artan tohum canlılığı, uyanma ve çabuk köklenmeyi geliştirir. Bitkinin gelişimini hızlandırır ve kaliteli ürün artışı sağlar. Hastalıklı bitkileri hızla iyileştirir. Zararlı maddelerin, hastalık yapan organizmaların hasar verdiği hücreleri hızla kurtarıp eski hale getirir.
ÜRÜN
Verimi % 20-30 artırır. İnsan sağlığı açısından zararlı nitrat ve diğer zararlı maddeleri azaltır. Bitkilerin topraktan aldığı çeşitli hastalıkların üründe de oluşması mümkündür. Raf ömrü solucan gübresiyle üretilen ürüne göre daha kısadır   Verimi 2-3 kat artırır. Olgunlaşma süresini 2-3 hafta daha erkenleştirir. İçindeki nitrat miktarı, diğer gübrelerle ürünlerden birkaç kat daha düşüktür.  İnsan sağlığı için zararlı hiçbir madde içermeyen ekolojik doğal ürün oluşmasını sağlar. Ürünü doğal tat, renk , aroma ve kalitesine kavuşturur.