<<   Solucan Gübresi   >>

SOLUCAN GÜBRESİ NEDİR?
-Vermikompost işlemi, organic maddelerin solucanlar tarafından sindirilerek gübreye dönüştürülmesidir.
-Solucan gübresi en değerli compost gübredir.
-Solucanların bitkisel ve hayvansal organic atıkları işlemesi sonucu solucanların enziminde bulunan sölem sıvısı ile zenginleştirdiği dışkıdır.
-Bitkisel gelişimi için gerekli olan bütün enzimler, toprak antibiyotikleri, vitaminleri, büyüme hormonları ve humik maddeler vardır.
-Kesinlikle hastalık yapıcı mikro florlar, parazit yumurtaları, ot tohumları ve ağır metaller içermezler.
-Solucan gübresi bilinen en çevreci temiz tarımsal üründür.


SOLUCAN GÜBRESİ KULLANIMI
-Tohum çimlenmesinden ürün hasadıa kadar her dönemde kullanılabilir. Aşırı kullanımının hiçbir zararı yoktur.
-Kullanım miktarı, toprağın kalitesine ve bitki cinsine göre belirlenir.
-Toprağın en az 2 cm altına karıştırılması ve ağaçlarda yaprak iz düşümüne uygulanması gerekir.


SOLUCAN GÜBRESİ ÖZELLİKLERİ
-Toprağın ihtiyacı olan, doğal yaşamsal maddeleri içerir.
-Humik maddeler hayvan gübresinden 4-8 kat daha fazladır.
-Tamamen bitkilere yararlı biyolojik aktif maddeler içerir. Nemi uzun süre tutar ve gerektikçe bitkiye verir.
-Her türlü bitki yetişen toprağı canlandırmak için kullanılır.
-Diğer organik gübrelere oranla oldukça az miktarda uygulanır. Toprağa etkisi 3-5 yıl etki eder.
-Bitkinin tohum ekiminden ürün verimine kadar her dönemde uygulanabilir.
-Topraktaki hava-su dengesini ayarlamada etkilidir. Toprak parçacıklarının birbirine kenetleme gücü ve gözeneklenmeyi artırır.
Toprak: mineral madde ve nemi daha iyi tutar. Sulama miktarı en az %30 azalır.
-Toprak rengini koyulaştırdığı için toprak ısısını artırır.
-İçindeki organic maddelerin ayrışması esnasında ortaya çıkan karbondioksit, bitkinin yaşamını sürdürebilmesi için ek bir karbondioksit kaynağı oluşturur.
-Aşırı kimyasal gübre ve tarım ilacının kullanımıyla meydana gelen zararlı etkileri ortadan kaldırır.
-Bitkinin gelişimini hızlandırır ve kaliteli ürün artışı sağlar.
-Hastalıklı bitkileri hızla iyileştirir. Verimi %30-40 artırır. Olgunlaşma süresini 2-3 hafta erkene alarak erkencilik sağlar.
-Raf ömründe belirgin bir artış sağlar. İçindeki insan sağlığı için çok gerekli olan vitaminler, şekerler ve diğer biyoaktif maddelerin miktarını arttırır.
-İnsan sağlığı için zararlı hiçbir madde içermeyen ekolojik doğal ürünler oluşmasını sağlar.
-Ürünü doğal tat, rend, aroma ve kalitesine kavuşturur.

Avantajları
Bitkiler için aynı anda hem besin kaynağı hem de büyümeleri için teşvik olarak etkilidir;
Humusu az olan toprakları iyileştirir, topraktaki faydalı mikroorganizmaları uyarır,
Toprağın genel durumunu iyileştirir ve topraktaki organogenetik elemanlarını bitkilerin alabileceği sekle dönüştürür;
Organik maddeleri az olan topraklar için organik azotun yüksek oranı büyük önem taşımaktadır, özellikle uzun sure mineral gübrelemeden sonra;
Gübre özün içerdiği besleyici elemanlar daha uzun sure için toprakta kalmaktadır, bu da bitkilerce daha iyi alınmalarını sağlar;
Hızla suda çözünür ve ziraatta kullanılan tüm ilaç ve gübrelerle uyumludur;
Bitkilerin sağlam kok sistemi oluşması için yardımcı olur, bitkilerin stres ve patojenlere karsı dayanıklılığını artırır ve ekolojik temiz ziraat ürünlerinin üretimi için mükemmel bir gübredir.

Sebzeler
- %30-50 yüksek verim sağlar.
- Tohum çimlenmesi enerjisinde %40 oranında artış sağlayarak tohum maliyetini düşürür.
- 10-15 gün erken fide oluşumu sağlar.
- 10-15 gün hasatta erkencilik sağlar.
- Ekolojik olması nedeniyle solucan gübresi ile beslenen sebzeler orijinal renk,aroma ve lezzete sahip olur.
- Sulu solüsyonları yaprak ve gövdede pestisit görevi görür.

Bağcılık üzerine etkileri
- Bitki köklerinin hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlar.
- Üzümlerde erken hasat sağlar böylece kaliteli ve orijinal ürünlerin piyasaya erken girmesini sağlar.
- Türe özgü aroma ve lezzet kazandırır.

Patates tarımı üzerine etkileri
- %40-70 verim artışı sağlar
- Yıl boyu toprağın besin maddesi içeriğini korur.
- %15-45 yüksek oranda nişasta sentezlenmesini sağlar.

Meyvecilik üzerine etkileri
- Hızlı ve güçlü fidan gelişimi sağlar.
- %100 başarılı tansplantasyon(şaşırtma) sağlar.
- Meyveler 10-15 gün erken hasat edilir.
- Meyveler daha büyük,orijinal morfoloji, aroma ve lezzetli olmalarını sağlar.
- Meyvelere ekolojik, temiz,kansorejen madde içermeyen yüksek vitamin ve besleyici değerlere sahip özellikler kazandırır.